- Vi har haft en mängd möten och samråd med Holmöborna. Jag upplever det som att den största delen av lokalbefolkningen är väldigt positiv. Dessutom har vi lagt ner miljontals kronor på forskning om fågellivet. Vi jobbar seriöst med det här, förklarar Per-Anders Croon som är ordförande för Slitevind AB.

Den planerade vindkraftsetableringen på Holmöarna som även kallas "Kvarkens pärlor" utanför Umeå har skapat oro. Holmön beskrivs som ett av de viktigaste friluftsområdena i Umeåregionen. Torbjörn Eriksson och hans släkt har bott på ön sedan 1500-talet och han beskriver att "alla är släkt med alla" på ön.

- Ön är indelad i större och mindre skiften. Det är markägarna med större skiften som skrivit på ett avtal med Slitevind.

Artikelbild

| GÅRDSTÅNGA 2012-07-31 Solnedgång och regnmoln bakom vindkraftverken i Gårdstånga i Skåne Foto: Johan Nilsson / SCANPIX / Kod 50090

Den planerade parken kommer att ligga inom ett område som klassats som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Slitevinds planer är att bygga 23 vindkraftverk med en höjd på drygt 200 meter, men inget är klart ännu.

- Det är stora monster som kommer att omringa hela vår by. Vi är mäkta upprörda. Det här innebär en enorm markskövling, säger Torbjörn Eriksson.

Torbjörn Eriksson är talesman för nätverket Fria vindar som skapats som en protest mot vindkraftsplanerna.  Strax före jul damp ett brev ner i brevlådan med ett prospekt från Slitevind.

 - Det är väldigt tryckt stämning här. När jag startade nätverket var det som att öppna en vattenkran, det bara forsade ut. En stor majoritet av befolkningen är emot projektet.

Det här är något som Per-Anders Croon inte alls håller med om:

- Jag har bara hört kritiska röster från några stycken av dem. 

Han försvarar projektet med att verken kommer att placeras så långt som möjligt från bebyggelse och att de inte kommer att skövla någon mark.

- Det är ju snårskog där vi ska bygga. Jag har varit där flera gånger och tittat.

Per-Anders Croon anser även att etableringen är en fråga om överlevnad för Holmön.

- De behöver arbetstillfällen där. Det kommer att bli väldigt mycket aktiviteter under investeringsskedet och därefter skapas det fem till sex årsarbeten på ön.

Torbjörn Eriksson berättar att Slitevind till en början hade planer på att etablera 60 vindkraftverk på ön.

- Men det rann ut i sin linda. Då blev vi invaggade att det inte skulle bli något tills det här prospektet damp ner i brevlådan två dagar innan julafton. Nu har vi fått leva med denna oro i flera år.

Bolaget har ännu inget tillstånd men ämnar lämna in en ansökan i år.

- Vi har haft möten med olika representanter och kommer troligen att lämna in en ansökan under året, säger Per-Anders Croon.