Succén har varit total för Gotlands Bryggeri med öl som Wisby Kloster, Wisby Pils och Sleepy Bulldog. Den mest omtalade har kanske varit Sleepy Bulldog Summer Pale Ale som blivit en stor succé. 

Lokalerna på Sankt Hansgatan har blivit för små och därför har bryggeriet under en längre tid sökt efter ny mark i Visby. 

I fredags satt regionstyrelsens ordförande Åke Svensson, regiondirektör Per Lindskog, byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman och regionens exploateringsstrateg Anders Lindholm i möte med bland annat Johan Spendrup, vd Gotlands Bryggeri, och andra representanter för bryggeriet för att diskutera frågan.

Artikelbild

| G : a Hamnterminalen © Tommy Söderlund/helagotland.se

Tidigare har det spekulerats i att Gotlands Bryggeri vill bygga nytt på samma plats där gamla hamnterminalen ligger.

I somras var Johan Spendrups hemlighetsfull och vill inte kommentera detta i en intervju med Helagotland.

Men nu kan Helagotland avslöja att planerna är mycket nära att bli verklighet. Detaljer återstår att lösa.

– Vi diskuterade deras planer på utveckling i Visby. Det ser bra ut och det kommer att komma upp ett ärende i slutet av året i regionstyrelsen, säger Åke Svensson.

Artikelbild

| G : a Hamnterminalen © Tommy Söderlund/helagotland.se

Nu hoppas regionen att så fort som möjligt hitta nya lokaler för de nuvarande hyresgästerna. Det är Sjöfartsverket, Werkelinbolagen och regionens egen hamnverksamhet som för tillfället sitter i gamla hamnterminalen.

– Det är en av knäckfrågorna och hur vi i så fall ska kunna evakurera byggnaden. Vi ska försöka att göra vårt för att deras idéer ska kunna bli verklighet och göra det möjligt. Det är en stor investering från deras sida och en produkt som är viktig för Gotland, säger Åke Svensson.

Anders Lindholm, exploateringsstrateg och projektledare för arbetsgruppen kring bryggeriet säger att styrelserna hos Region Gotland och Gotlands Bryggeri nu kan komma att skriva ett avtal innan planerna går vidare.

– Vi diskuterar och har ingen överenskommelse ännu. Det blir ett avtal eller någon form av avsiktsförklaring. Just nu kan jag inte säga så mycket, säger Anders Lindholm.

Helagotland har sökt Spendrups för kommentarer.