Det skedde i samband med att Barnombudsmannen besökte Gotland för att sprida den nationella strategin om att stärka barns rättigheter i Sverige. Barnombudsmannen driver projektet "pejling och dialog". 50 kommuner besöks och Gotland är en av dem.

Andra gången på ön

Genom att lyssna till ungdomar som bor i så kallade HVB-hem vill Barnombudsmannen ta reda på hur samhället bäst kan hjälpa ungdomarna, och vad som eventuellt behöver förändras för att göra deras situation bättre.

Artikelbild

– I somras var vi på två gotländska HVB-hem, nu har vi gjort en återträff, säger Ellinor Åslin Hägg, projektledare och kommunikatör.

Men även de Gotländska politikerna fick chansen att möta några av ungdomarna.

– Vi har fått väldigt handfasta råd av ungdomarna, säger Brittis Benzler (V).

Att bli tagna på allvar av vuxna och myndigheter. Även att få prata framtid och drömmar, inte bara sin nuvarande situation, var några av önskemålen som kom fram.

Artikelbild

– De berättade om vikten av att bli accepterad för den man är, säger Brittis Benzler.

Ungdomarna är experter

Barnombudsmannen kommer 2014 pressentera resultatet för Socialdepartementet.

– Man är ofta låst vid en förutfattad mening om vad ungdomar tycker, men lyssnar man får man reda på bra saker. De är ju experter på sin egen situation, säger Anna Olsson, utredare på Barnombudsmannen.

Efter mötet är deltagarna nöjda.

–Det var väldigt kloka och självklara tankar som ungdomarna delade med sig av, säger Marica Gardell, socialdirektör på Region Gotland.