Mannen lever ihop med en gotländska och har haft kontakt med länsstyrelsen om möjligheterna att hålla korsningsdjur mellan varg och hund för att allmänheten ska kunna se och lära sig mer om vargars beteenden.

Inte till försäljning

Syftet är inte att föda upp hybrider eller sälja, utan att hålla ett mindre antal i hägn. Mannen påpekar att de här djuren inte ska leva hemma hos människor utan hör hemma i en naturlig miljö. Tanken är att mellan fyra och tio individer ska hållas två och två i separata inhägnader om 2 500-5 000 kvadratmeter.

Artikelbild

| Det blir inget hägn för varghybrider på Gotland.

I stängslen ska det finnas hål för att besökare ska kunna fotografera djuren utan att störa eller riskera att konfronteras med dem.

Enligt mannen har han redan hittat lämplig mark för ändamålet och även varit i kontakt med en veterinär på Gotland som är villig att sköta hälsokontroller av djuren.

Helst vill han även få tillstånd att låta publiken träffa djuren på insidan av inhägnaderna, under ledning av erfarna djurskötare.

– Det är klart reglerat i lagen att sådana korsningar inte får förekomma i Sverige. Man kan få tillstånd att ha vilda vargar i hägn, men att korsa fram förstagenerationskorsningar är inte tillåtet, säger Tomas Johansson på länsstyrelsen.

Gotlänningarna kommer alltså inte att få möjlighet att se eller träffa varghybrider på hemmaplan.

Förbjudet i fyra generationer

Enligt djurskyddsmyndighetens föreskrifter är det inte tillåtet att hålla, förmedla eller sälja hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur, exempelvis varg och dingo. Hybrider är förbjudna till och med fjärde generation.

Det är inte heller tillåtet att marknadsföra hundar med vargliknande utseende som varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende, enligt artskyddsförordningen.

Det finns flera tillåtna hundraser i Sverige med namn eller utseende som påminner om vargar. Dessa har godkänts av Svenska kennelklubben. Ett exempel är Tjeckisk varghund som från början var korsningar mellan vild varg och hund i forskningssyfte, men som senare blev en erkänd och godkänd hundras.