Daniel Heilborn och Sofia Bothorp har varit två av de mest framträdande personerna bland Ojnaredemonstranterna.

I våras drogs Daniel Heilborn inför rätta för ohörsamhet efter att ha förhindrat arbetet med skogsmaskinerna i Ojnareskogen förra sommaren.

Sommargotlänningen Sofia Bothorp, till vardags kommunpolitiker för Miljöpartiet i Blekinge, har många års engagemang i Ojnareskogen bakom sig.

Artikelbild

| daniel heilborn

Nu får de Naturskyddsföreningen Gotlands pris för "viktiga insatser för gotländsk natur".

 

Här är motiveringarna.

Daniel Heilborn har hjälpt till att lyfta Ojnarekampen så att det fått en stor medial uppmärksamhet. Han har varit i frontlinjen i skogen men också ordnat utställningar, skrivit artiklar och insändare.

Artikelbild

| Ojnare tisdag-

Att skyddet av Ojnareskogen kommit upp på nationell nivå är bland annat Daniels förtjänst.

 

Sofia Bothorp har varit med och kämpat för att rädda Ojnareskogen från kalkbrott redan när det här ärendet började 2006. Hon har deltagit i domstolsförhandlingar, överklagat och varit med att få till stånd riksdagsmöte och driva ärendet till EU-kommissionen.

Hon har kämpat med paragrafer och bevakat Ojnareskogen på plats och deltagit i demonstrationer. Hon har lagt ner ett enormt och tungt arbete under alla dessa år.