Region Gotland har nu bestämt sig för att stänga vårdcentralerna i Klintehamn, Roma och Fårösund tre veckor tidigare än i fjol.

Vårdcentralerna har cirka 8 000 listade patienter och vart de ska få primärvård under tiden är för tillfället inte bestämt.

– Åtgärden är en del i arbetet med att få ner våra kostnader. Hyrläkarna är en sådan stor kostnad och vi ska gemensamt inom sjukvården arbeta för att lösa bemanningen med fast personal istället, säger Cathrine Malmqvist, tf sjukvårdschef.

En vanlig hyrläkare kostar enligt primärvårdschefen Maria Ahlmark cirka 40 000 kronor i veckan och regionen hoppas att man ska kunna spara rejäla summor i och med att man stänger vårdcentralerna tidigare - när de kommer att öppna igen är dock oklart.

– Det kan vi inte ge svar på nu, vi måste kunna bemanna vårdcentralerna och det jobbar vi på. Vi vill kunna lösa det så snart det bara går, säger Maria Ahlmark, primärvårdschef.

Hur tror du att gotlänningarna kommer att reagera på detta?

– Jag tror och hoppas att de har förståelse att vi gör det som vi måste göra. Vi måste ta hand om skattepengarna på bästa sätt, säger Maria Ahlmark.

Hur mycket hoppas ni kunna spara?

– Jag vill inte gissa och bara säga någon siffra. Det handlar helt och hållet om hur vi kan rigga vården, säger Maria Ahlmark.