Att fiska för husbehovet har varit en tradition under tusentals år.
En ny lag förbjuder husbehovsfisket på grundare vatten än tre meter runt Gotland.
– Vi vill inte behöva skämmas för att vi fångar och äter vår egen fisk, så länge beståndet inte äventyras, säger Sören Tillberg, en av dem som står bakom den nya husbehovsfiskeföreningen på Gotland, till Gotlands Tidningar.

Det har länge varit en tradition i de svenska kustområdena att ta upp fisk för husbehov.
Men sedan den första januari finns en lag som förbjuder fisket för husbehov i Skåne, Halland och upp mot den norska kusten.
Samma lag kan snart bli verklighet även för den gotländska kusten, uppger GT idag.