Utskrivningen på ön ligger dubbelt så högt som i riket och Franz Rücker befarar att många tabletter av ADHD-preparatet Concerta säljs vidare till missbrukarleden.

– Concerta i kombination med alkohol är en vanlig bas för missbrukare. Tullens specialist har förklarat att det inte förekommer någon smuggling av Concerta till Sverige, så det är inhemsk förskrivning som förser missbrukare i Sverige med Concerta. En tablett kostar 20 kronor för samhället, men när den säljs vidare kan den kosta det tiodubbla, säger Franz Rücker.

Läkemedelskommittén har under flera år diskuterat frågan med psykiatrin på Gotland, men utskrivningen fortsätter ända att öka.