När Gotlands Allehanda begärde ut hemligstämplade rapporter valde försvaret att lätta på sekretessen.
– Gotland ligger som ett strategiskt hangarfartyg mitt i Östersjön, säger överstelöjtnant Mats Brindsjö.

Gränsöverträdelserna ökar, under 2012 skedde 190 överträdelser i svenskt luftrum. Tolv av dem bedömdes av försvarsstaben som allvarliga, åtta av kränkningarna skedde med militärt registrerade flygplan.
– En handfull av dem har skett i Gotlands närhet, säger Mats Brindsjö, chef över ledningscentralen.
Intrången omges av stor sekretess, men efter att GA begärt ut samtliga rapporter väljer ledningscentralen att släppa vissa delar.

Läs om kränkningarna i GA >>