Gotlands tingsrätt avkunnade dom i målet idag.
Tingsrätten finner att han i och för sig har har befunnit sig innanför avspärrat område och gjort sig skyldig ohörsamhet mot ordningsmakt.
Men finner att hans handling i just det aktuella fallet inte är straffbar.

Har Daniel Heilborn handlat i nöd? Den frågan ställer tingsrätten till sig självt i domen. Och besvarar frågan med ett ja.
- Daniel Heilborn har agerat i nöd i det att ett av rättsordningen skyddat intresse har varit utsatt för fara, skriver tingsrätten och fortsätter:
- Daniel Helborn har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran.
Agerandet försvarligt

Avgörande för domen är inte vad Heilborn har gjort - det är alltså ställt utom varje tvivel - utan om det han gjort är försvarligt eller inte.
Här resonerar tingsrätten som så att Daniel Heilborn faktiskt inte själv lyckats visa att han handlat i nödvärn. Däremot har åklagaren inte lyckats visa att han inte gjort det.
Slutsats: hans handlande ska juridiskt sett anses ha varit försvarligt.

Oklart vad som fick sågas

Tingsrätten tar också i beaktande att det inte är utrett vad som egentligen fick sågas, och var gränserna för avverkningsområdet gick.
Rättens ordförande Mikael Mellqvist skriver i domen att "det är möjligt att det finns ett svar på dessa frågor. men dessa svar - om de finns - har inte presenterats i målet".
Återigen lägger han ansvaret på åklagaren, att presentera en rättssäker utredning.
- Det är inte tingsrättens sak att leta efter eventuella svar om förekomsten av skogsavverkningstillstånd, står det i domen.

 

Texten uppdaterad och rättad 14/2