- Det här är inget annat än en sensation!

Det säger Tryggve Siltberg, medeltidskunnig före detta landsarkivarie på Gotland, om fyndet av en hittills okänd skildring av Gotland på mitten av 1300-talet.

Eller bortglömd skildring snarare. Den översattes till engelska 1912 ifrån en spansk transkribering från 1877 av ett dokument skrivet av en fransciskanermunk i Spanien på 1300-talet.

Artikelbild

| Tryggve Siltberg, fd landsantikvarie, var lyrisk på dagens presskonferens: Detta är verkligen en sensation! sa han om flaggfyndet.

Hittade på Google

Att boken kommer fram nu beror på Google. Att flaggan från Gotland kommer fram beror på Rolf K Nilsson, som läst boken.

- Jag samlar på flaggor, berättar exriksdagsmannen tillika exredaktören Rolf K Nilsson och fortsätter:

- Som flaggsamlare följer jag den digitalisering som Google genomför av alla upptänkliga böcker de hittar. Då hittade jag den här från 1912. Det är verkligen ett fynd!

Artikelbild

| Björn Jansson tog, i egenskap av ordförande för regionfullmäktige, emot en ny Gotlandsflagga så som den kan ha sett ut.

Gotland med egen kung

Det som gör den 187-sidiga boken så speciell är att den ger en ögonblicksbild från 1300-talets Europa. Författaren ska vara en munk, som i jag-form utger sig för att resa mellan olika länder och beskriva vad han ser. Där finns bland annat beskrivningar av ländernas flaggor. Och det är här det blir intressant:

Artikelbild

| - Jag tror att det kommer att bli ett himla liv om det här, sa Peter Fagerlund (t.v.). - Vi har ju haft en flaggstrid här på Gotland förut men jag tror den här skulle kunna ena folket, sa Rolf K Nilsson.

"Jag reste till en ö de kallar Gotlandia i den tyska gulfen, här finns en stor stad de kallar Bisuy (Visby). Det skall finnas 90 pastorat och där bor många människor. Det finns en mindre ö som heter Oxilia (Ösel). Kungen av dessa öar har en flagg som är guld och lila".

Så skriver den okände munken.

- Det som ger den här skildringen vederhäftighet är att den har rätt i en massa andra beskrivningar av flaggor, säger Rolf K Nilsson.

Randigt i guld och lila

- Det som är sensationellt är att Gotland är så tydligt avgränsat i boken. Annars brukar det vara sammanblandat med Gotland, goter, götar och Götaland säger Peter Fagerlund.

Både han och Rolf K Nilsson har redan hunnit bilda en förening med uppgift att driva på för att börja använda den nyupptäckta historiska flaggan - föreningen Gotlandiaflaggan.

En kung över Gotland och Ösel alltså. Och en egen flagga, guld och lila och troligen randig (eftersom flaggor oftast var det).

Var Gotland ett eget land?

Begreppet "kung" kan lika väl syfta på den högste ämbetsmannen på ön, men beskrivningen ger onekligen Gotland en klart självständig ställning.

- Det vi går ut med här har ingen politisk koppling vill jag understryka, men personligen tror jag väldigt mycket på att Gotland varit ett eget land, säger Peter Fagerlund.

Bokfyndet och nyheten om flaggan presenterades på fredagen på en presskonferens där förutom Siltberg, Nilsson och Fagerlund också nuvarande landsarkivarien Jan Östergren deltog.

Han förklarade att han nu hoppas kunna hitta finansiering för fördjupad forskning kring boken och dess uppgifter.

Svårt byta flagga

I samband med presentationen överlämnade den nybildade föreningen Gotlandiaflaggan en flagga till Region Gotland och regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson.

- Vi är väldigt tacksamma och ska se till att använda den vid något tillfälle. Om det sedan kommer att leda till att vi byter ut vår nuvarande Gotlandsflagga vågar jag inte säga, det tror jag blir svårt, sa Björn Jansson.