Det gotländska bilföretaget menar i sin anmälan till Justitieombudsmännen att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har stora brister i sina handläggnings- och säkerhetsrutiner gällande kommunikation och e-post. Det gotländska bilföretaget menar det i ett ärende inte kunnat yttra sig på ett korrekt sätt.

Anledningen till anmälan är att bilföretaget i augusti 2011 sålt en begagnad bil till en privatperson. Bilföretaget menar att de skulle stå för en felsökning på bilen - men privatpersonen hade uppfattat det som att bilföretaget även skulle stå för felsökning och eventuell reparation.

Privatpersonen anmälde händelsen till ARN i september 2011 och i juli 2012 meddelade köparen att denne fått rätt mot företaget.

Det företagaren nu anmält ARN för är bland annat för att ARN har bristande rutiner i sin kommunikation och att företaget inte fått yttra sig innan det blev fällt.