Syftet bakom projektet är att förändra attityden gentemot personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Fackeltåget startar på Öster och under parollen "Vi syns i mörkert" tågar man ner till Almedalen.

-Det behövs ett öppnare klimat i samhället kring psykisk ohälsa. Omgivningen kommer då på ett bättre sätt kunna vara ett stöd till såväl dem som har ett psykiskt funktionshinder som till anhöriga, säger en av talarna i kväll, miljöpartisten Stefaan de Maecker i en kommentar.