Under parallen "vi syns i mörkret" genomförs det en manifestation för att uppmärksamma behoven för männisor med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det blir musik, tal, utställningar och poesi i Almedalsbibliotekt, efter ett fackeltåg ned dit från östercentrum.

 

Manifestationen är risktäckande och fokuserar på psykiska olikheter – lika rättigheter. Då finns projektet Hjärnkoll på Östercentrum, ett projekt som handlar om att förändra attityderna till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


De gotländska hjärnkollsambassadörerna kommer att finnas på plats på Östercentrum under dagen.  Fackeltåget startar 18.30 och programmet i Almedalen pågår mellan 19.00 och 21.00.