- Det är fruktansvärt, så ofattbart att man kan inte sätta ord på det, säger en upprörd Niila Inga efter flygningen.

Han berättar hur han sett hur de befintliga kalkbrotten och de nya tilltänkta områdena kommer att flyta ihop och beskriver det som att norra Gotland kommer i princip bli till enda stort kalkbrott.

- För mig som är naturmänniska så blir det att man ödelägger hela norra Gotland. Jag ser helt klart en koppling till det som sker hemma där planerar man ödelägga otroliga fjälllandskap för att bryta järnmalm. Det är så nära besläktat så att man blir helt förstummad.

Samarbetet mellan de gotländska Ojnarekämparna och dem som kämpar för att bevara den lappländska fjällvärlden har nyligen startat, det är bara en vecka sedan Föreningen rädda Ojnareskogen besökte två samebyar. Besöket satte igång ett stort engagemang i norr enligt Niila Inga.

- Ojnaregänget besökte förra veckan Sapmi och det väckte en otrolig folkstorm där uppe, engagemanget har vaknat till liv ordentligt där hemma

säger Niila Inga.

Nu planerar de gotländska och de samiska naturkämparna vidare samarbeten, bland annat en gemensam manifestation i Stockholm och att gemensamt på tisdag delta i ett dialogmöte om framtidens mineralstrategi i Uppsala. Planer finns även på att gemensamt namn.

- Vi har spånat på om vi ska kalla oss Sapmi-Ojnare eller Ojnare-Sapmi men vi får se.

Niila Inga menar att det finns många paralleller mellan de båda grupperna.

- Jag ser likheter mellan järnmalmsbrytningen och kalkbrytningen. Kalk behövs dels för att anrika själva järnen och sedan också vid stålframställningsprocessen och det är ju det järnmalm som bryts hemma hos oss.

- Jag läser här att det som enar folk mest här är vattenfrågan. Hemma hos oss är det renskötselns överlevnad eller inte, säger Niila Inga men betonar att det inte bara är samer som oroas över att naturvärden kan förstöras.

- Det är naturmänniskor i stort, jägare, fiskare, alla som har naturen som rekreationsområde.