Östersjön Sommarens arbete söder om Gotland är i stort sett avslutat. Sjöfartsverkets mätningsfartyg Baltica inväntar för närvarande bättre väder för att kunna göra en sista insats.

- Vi har drygt en veckas arbete kvar med att undersöka föremål närmare med kamera, säger Ulf Olsson som är chef för sjömätningen.

Havet blev soptipp

Sedan tidigare är det känt att stora mängder kemiska vapen dumpades i havet efter andra världskriget. Från ett upplag i Wolgast kördes nära 300 000 ton ut till havs och dumpades i Nordsjön och Östersjön.

Kända dumpningsplatser i Östersjön är Bornholmsdjupet och Gotlandsdjupet. Vattnen kring Bornholm är kartlagda sedan tidigare. Den här sommaren har Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Baltica sökt igenom ett 1 760 kvadratkilometer stort område sydost om Gotland. Fartyget hittade och prickade in 30 000 större föremål, varav 8 000 kan vara behållare med kemiska stridsmedel. Det rör sig om bomber på 1,5-2,5 meters längd och en diameter på cirka 40 centimeter.

- En del föremål är i dåligt skick. Överdelen på dem har rostat sönder, berättar Ulf Olsson.

Bärgas inte

Han tror inte att några kemiska vapen kommer att bärgas, även om det visar sig att de sprider gift i vattnet.

- Det tror nog ingen som arbetat med projektet. Stridsmedlen är utspridda över ett stort område, och de är så många att det skulle bli mycket kostsamt att bärga dem, säger Ulf Olsson.

Enda platsen där dumpade stridsmedel bärgats är vid Stora Bält.

- Där var det befogat, för dumpningen har skett så nära land, säger Ulf Olsson.

Musslor avslöjar gift

Arbetet ingår i ett EU-projekt som förutom att sammanställa kända fakta även ska studera hur gifterna påverkat platserna där de dumpats. I sommar har därför musslor odlats på åtta utvalda platser sydost om Gotland. Två burar med musslor har placerats på platser man sedan tidigare vet är mycket giftiga.

Musslorna ska under vintern analyseras vid finska miljöcentralen Syke. Resultatet kommer att presenteras i början av nästa år.