Gotland Under 1900-talet ersatte man arsenik med ämnen innehållande kvicksilver för att skydda utsäde mot sjukdomar, vilket orsakat allvarliga markföroreningar på flera håll. Länsstyrelsen har utrett verksamhetsutövare och fastighetsägare för Hugrajvs kvarn i Gammelgarn, Bander i Mästerby samt Bjärs i Endre.

Vid Bjärs i Endre pågick betning av utsäde 1949-1989. Sedan såldes kvarnen och den används nu som lager.

Vid Bander i Mästerby betades utsäde i 47 år. 1984 upphörde verksamheten och nuvarande ägare köpte fastigheten 1999.

Kvarnen vid Hugravjs betade utsäde i drygt 50 år. 1988 upphörde verksamheten och fyra år senare såldes kvarnen, som numera är sommarbostad.

Miljöbalken säger att den som orsakat föroreningar har ansvaret för saneringen. I fallet med de tre kvarnarna är i två fall verksamhetsutövarna avlidna, och i det tredje fallet är utövaren över 90 år gammal. Länsstyrelsen anser därför att det inte i något fall finns någon som är miljörättsligt ansvarig. Det öppnar för möjligheten att använda statliga pengar, eftersom staten bara bidrar när någon ansvarig inte kan fastställas.