Högsta domstolen kommer att ta upp frågan om Nordkalks hårt kritiserade tillstånd för kalkbrytning i Bunge.

Det stod klart efter gårdagens beslut i domstolen. Men vad beslutet i detalj innebär var det däremot inte många som förstod.

Länsstyrelsens experter kliade sig i huvudet.

- Det är svårtolkat. Jag har haft en massa jurister som har läst det, och de fattar det inte riktigt. Vi måste ta reda på mer fakta innan vi kan uttala oss, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.


"Läget oförändrat"
På Naturvårdsverket satt i går eftermiddag en grupp personer och kämpade för att förstå vad beslutet om prövningstillstånd betyder. Ingen kunde i går yttra sig om beslutets betydelse, uppger TT.

Nordkalk hade hoppats på klara besked:

- Som vi tolkar det är läget oförändrat. Vi kommer få vänta ytterligare några veckor innan vi får veta om Högsta domstolen tänker pröva villkoren för brytningen. Det är en besvikelse för båda parter, alla hade mått bra av att få ett besked, säger Eva Feldt.

Nordkalk har också fått möjlighet att yttra sig om de många överklaganden som kommit in. Domstolen har sagt att svaren ska vara inne före 16 oktober, men så länge ska det inte dröja, säger Eva Feldt.

- Vi har en tidspress och har ingen anledning att vänta längre än nödvändigt.

Efter att Nordkalk yttrat sig kan HD vara beredda att ta upp frågan om inhibition, alltså ett tillfälligt stopp för stenbrytningen tills ett definitivt beslut lämnats från domstolen.


Mellanskog står på sig
Tonläget i debatten om Ojnareskogen fick för några veckor sedan Mellanskog att dra sig ur avverkningen. Mellanskog tänker inte fortsätta innan Högsta domstolen gett ett slutligt besked.

Är det Mellanskog som kommer att ta hand om avverkningen när den kommer igång igen?

- Det vill jag inte gå in på, säger Eva Feldt.

Det kan bli någon annan?

- Det kan bli någon annan, ja.

När kommer avverkningen igång igen?

- Snart.


"Klart det finns skäl"
Att Högsta domstolen lämnar prövningstillstånd tolkas av många som att domstolen ser frågetecken kring brytningen.

Men skälet till beslutet är inte känt.

- Jag kan inte lämna någon motivering. Det är klart det finns skäl, men de är inte offentliga, säger Christina Ericson, justitiesekreterare vid HD.

Bland miljö- och intresseorganisationerna ses beskedet från Högsta domstolen som en öppning.

- Det värsta som hade kunna hända var att domstolen kom med ett klart nej till att ta upp frågan. Nu finns det en öppning för att det ska kunna gå att ifrågasätta flera delar i tillståndsprocessen, säger Sofia Bothorp i Föreningen Rädda Ojnareskogen.


"En delseger"
Naturskyddsföreningen hoppas att Bunge ska hinna Natura-skyddas innan brytningen kommer i gång, uppger föreningens ordförande Mikael Karlsson i ett pressmeddelande.

- Det är en delseger att HD tar upp fallet och vi hoppas att det i slutändan kommer att innebära att Ojnareskogen bevaras, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Greenpeace kräver samtidigt att regeringen och miljöminister Lena Ek ska agera för att Sveriges skyddade områden såväl på land som till havs får det skydd de saknar i dag.