Visby En av dem som överklagat Nordkalkdomen till Högsta domstolen är Naturskyddsföreningen. Ordförande Mikael Karlsson var i går glad över HD:s beslut.- Det är oerhört glädjande. Vi är många som kämpat för detta beslut, säger han.

- Nu hoppas jag resultatet kommer bli att den unika naturen i Bunge skyddas, och att Nordkalk väntar med att sätta igång avverkningsprocessen tills Högsta domstolen tittat på ärendet. Detta ger också mer tid till regeringen att peka ut området som ett särskilt bevarandeområde enligt Natura 2000, säger Mikael Karlsson. (GA)