Gotland är inte ensam om problematiken.

Situationen är i stort sett densamma i hela Sverige och även i de flesta andra EU-länder - liten eller ingen befolkningsökning och en allt större andel äldre invånare.


Var tionde saknas
Men läget på Gotland är värre än på de flesta andra håll. Gotland är det län i Sverige som tappar mest arbetskraft.

Artikelbild

| Mehmet Gürler med sönerna Artun och Arden.

Den egna befolkningen kommer helt enkelt inte att räcka till för att fylla alla vakanser som blir när de nu yrkesverksamma i allt större skaror går i pension.

Drygt 40 procent av dagens yrkesverksamma kommer enligt en rapport från Arbetsförmedlingen att ha gått i pension om 15 år.

Om inte inflyttningen ökar kommer vi att ha en arbetskraftsbrist på tio procent, det vill säga vart tionde jobb blir inte utfört. Värst kommer verksamheter som vård, omsorg och skola att drabbas.

Lösningen på problemet heter invandring.

Det har slagits fast flera gånger på såväl EU-nivå som nationell och regional nivå.


Tio gånger fler
Uträkningar som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort visar att Sverige som nation behöver en nettoinvandring på i genomsnitt 350 000 personer per år fram till år 2035.

Det vill säga en tiodubbling av dagens invandring på i snitt 30 000 personer årligen.

Gotland skulle, precis som Sverige, behöva tiodubbla sin invandring.


200 borde bli 2 000
I stället för dagens runt 200 personer skulle ön behöva en inflyttning på cirka 2 000 personer.

- Vi strävar efter en större fast befolkning. Gotland behöver mer arbetskraft för sin framtida utveckling; för den regionala utvecklingens skull är ökad invandring nödvändigt, säger Johan Gråberg, integrationshandläggare på länsstyrelsen.