Myndigheten har utsett Gotland till pilotområde för att ta fram en modell för framtidens vattenplanering, och skjuter till 375 000 kronor till en förstudie.

I flera artiklar den senaste tiden har GT uppmärksammat att dricksvatten riskerar att bli en större bristvara framöver.

Redan i dag råder det vattenbrist på flera håll på Gotland, bland annat på Sudret och på Fårö - speciellt under sommaren då vi blir betydligt fler som ska dela på vattnet.

Klimatförändringen kommer att förändra situationen ytterligare.


Nätverk för alla
Därför behövs ett större grepp för att säkra ett hållbart, långsiktigt användande av vattenresurserna.

- Som jag har förstått det handlar det om att först rigga ett nätverk för alla som arbetar med vatten i någon form. Det gäller allt vatten, dricksvatten, grundvatten, avloppsvatten och havsvatten. Och målet är en ny vattenplan, säger Karin Fager, chef på länsstyrelsen.

En projektledare håller på att rekryteras och en styrgrupp med bland andra landshövdingen och regionstyrelsens ordförande ska tillsättas.


Ska spridas
Flera möten kommer att hållas med representanter för bland andra vattenråden, Östersjöenheten, LRF, besöksnäringen, regionen och länsstyrelsen.

- Vi ska mötas och försöka enas om vad som är viktigast ur ett helhetsperspektiv. Bestämma vilka åtgärder som ska prioriteras, säger Karin Fager.

Att göra Gotland till ett pilotområde hoppas Havs- och vattenmyndigheten ska resultera i en modell som sedan ska kunna användas
i större skala på andra håll
i landet.


Osäker finansiering
- Vi vill ha landskapsbaserade modeller för att stimulera samverkan. Att vi börjar med Gotland är dels för att det är ett så geografiskt begränsat område, dels för att det finns akuta problem som måste lösas, såsom vattnet i Burgsviken till exempel. Vi vill understödja de politiska besluten. Att skjuta på investeringar som har med vattnet att göra är att bita sig själv i svansen, säger Mats Svensson.

Länsstyrelsen ska lämna en slutrapport över vad som gjorts och hur pengarna från Havs- och vattenmyndigheten har utnyttjats senast den sista april nästa.

- Vi hoppas att vi kan bevilja ytterligare pengar till fortsättningen av projektet nästa år, men vi kan ingenting lova eftersom vi inte vet hur vår budget för 2013 ser ut förrän i december, säger Mats Svensson.