Ännu är vi kvar i vårt läger i Ojnareskogen. Vi är det för att den kamp som förs mot Nordkalks planerade kalkbrott också är en kamp för skyddsvärd miljö i hela Sverige. Vi är här för att vi hörsammat uppgivna gotlänningars rop på hjälp mot kalkjätten Nordkalk. Varje dag får vi besök av människor som lämnar mat, pengar och andra förnödenheter som tack för att vi tagit upp deras sak.

Dessutom möts vi varje dag av hejrop och tutningar av förbipasserande. Vi är uppskattade och nödvändiga här, och alla är välkomna till vårt läger!

Ojnareskogen är ett unikt naturområde med över 265 rödlistade arter, varav två endast finns på Gotland i hela världen. Det stora antalet unika och hotade arter skvallrar om det höga naturvärdet som är i behov av skydd. Vår kamp handlar mindre om de enskilda arterna och mer om att bevara en unik miljö som är på väg att försvinna.

Om Ojnareskogen fälls av Nordkalk och skogsbolaget Mellanskog så faller en stor rikedom, inte bara för Gotland utan för hela världen. Kan inte denna extremt skyddsvärda skog skyddas så ligger Sveriges samtliga skogar illa till.

Ingenstans i Sverige går utrotningshotade arter säkra om storbolag som Nordkalk ska få härja fritt och köpa sig lagändringar.

Som många vet så rinner ett unikt grundvattensystem under Ojnareskogen som är komplicerat och omöjligt att lista ut. Nordkalk lovar att de har full koll och att norra Gotland minsann inte kommer förlora sitt dricksvatten som är nödvändigt för hushåll och riktiga jobbskapande industrier. Vi ser precis som gotlänningarna riskerna med arbetslöshet och avbefolkning om Nordkalk får sprida smuts och sprängämnesrester i gotlänningarnas dricksvatten.

Vi hoppas att vår närvaro ska stärka fler gotlänningar att stiga fram och uttala sitt motstånd till Nordkalks planer på att köra Gotland i botten med sitt kalkbrott, stort som Visby innerstad. Vi vet att det är tufft, att många svåra diskussioner kommer följa detta, men Gotland riskerar att långsiktigt straffas för 25 års rovdrift på naturresurser som skeppas utomlands.

I förlängningen vill vi att politiker beslutar att skydd av rödlistade arter ska återgå i miljölagstiftningen så att värdefull natur såsom Ojnareskogen ska skyddas.

Det är en skam för Sverige att storbolagen kan diktera villkoren för miljön och hur lagar som skyddar den ska se ut.