Ett 30-tal fältbiologer vill rädda Ojnareskogen i Bunge, där Nordkalk fått tillstånd att bryta kalk.

Arbetet med att bygga ett transportband till det nya brottet har startat och det är det som fältbiologerna demonstrerade mot igår.

- Vi fick veta att de börjat avverka idag, så vi bestämde oss för att ställa oss i vägen, berättar Samuel Eiriksson.

Artikelbild

| Simon Rosén och Linnea Tjernströms rödmålade ansikten är en stoppsignal som också symboliserar ilska och vrede.


Har inletts
På ett skogsområde strax norr om Storugns har avverkningen inletts. Skogshuggare tog ner skog där under måndagen. Fältbiologer rustade med banderoller klev fram och ställde sig i vägen för de stora skogsmaskinerna. Arbetarna lade ner arbetet.

- De sa bara att det inte var någon idé att ta hit polisen eftersom deras arbetsdag ändå snart var slut, berättar Samuel Eiriksson som inte vill kritisera arbetarna.

Polisen bekräftar att de blivit kontaktade av representanter för Nordkalk när fältbiologerna spärrade vägen för skogshuggarna.

- Eftersom de just skulle avrunda sin verksamhet, var det ingen idé med polisiär närvaro. Vi får se hur det blir i morgon, säger vakthavande befäl hos Gotlandspolisen, Håkan Darwall.

Artikelbild

| Samuel Eiriksson berättar att han pratade med skogsarbetarna som var förstående.

Det finns en laglig rätt att demonstrera, men inom vissa gränser.


Vill ha en dialog
- De har rätt att uttrycka sina åsikter. Vårt mål är en dialog med båda parter. Vi kan ingripa på olika sätt men det undviker vi så långt som det är möjligt. Ett alternativ är att avlägsna demonstranterna till en plats långt därifrån, säger Håkan Darwall som då stödjer sig på polislagens 13:e paragraf.

Artikelbild

| STOPP. Fältbiologer stoppade Nordkalks skogsvverkning igår.


"Vi kommer att vara där"
Fältbiologerna fick stopp på avverkningen igår. Vad som händer idag, när arbetet återupptas, vet ingen.

- Vi kommer att vara där och hindra fortsatt avverkning, säger Samuel Eiriksson.

Miljööverdomstolen gav Nordkalk tillstånd att bryta kalk i Bunge.

Naturvårdsverket har överklagat beslutet till Högsta Domstolen och krävt inhibition, vilket skulle innebära att arbetet stoppas till vidare. HD sa nej men har inte tagit ställning till om domstolen över huvudtaget ska pröva frågan.


Inte orolig
Mikael Lindberg, platschef på Nordkalk, är inte orolig för att aktivisterna kommer att störa företagets framtida planer.

- Om jag har förstått det rätt så har man för avsikt att ha en fredlig manifestation där man vill uttrycka sina åsikter. Jag hoppas inte att man kommer att söka efter konfrontation, säger han.