Högsta Domstolen avvisar Naturvårdsverkets ansökan om så kallad inhibition, gällande kalkbrytningen i Bunge-Ducker. Miljööverdomstolen hade beslutat att Nordkalk inte behöver vänta på eventuella överklaganden inte brytningen kan börja. Något som fick Naturvårdsverket att gå till HD - men där fick de alltså inte gehör.

Därför har Fältbiologerna, enligt deras egen hemsida, beslutat att fortsätta sitt "stödläger" och "vakta Ojnareskogen". De planerar att låta lägret pågår sommaren ut. Enligt Fältbiologerna är målet att förhindra skövling av skogen i fråga, som de menar "består av unik värdefull natur med vildmarkskaraktär som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark". (GT)