- Vi får se om vi stannar en dag eller hela sommaren, säger Linn Andersson, aktivist.

Redan när det stod klart att miljööverdomstolen gett sitt godkännande till Nordkalks ansökan om kalkbrytning vid Ducker gav sig Fältbiologerna ut och protesterade i Visby. Nu fortsätter dem på plats i Ojnareskogen.

Samtidigt har Nordkalk sagt att man redan i dag påbörjar röjningsarbeten i området.

- Vi vill visa att domen är fel och att området är skyddsvärt med sina rödlistade arter, säger Linn Andersson, Fältbiologerna.


Fler kommer
Under söndagsnatten väntades fler protesterande komma till ön med färjan.

- Vi mobiliserar folk och tror att vi sammanlagt blir 30-40 personer, säger Linn Andersson.

Hon poängterar dock att det handlar om en lugn demonstration.

- Vi vill inte ha någon form av civil olydnad, säger Linn Andersson.

Miljööverdomstolens beslut om att tillåta kalkbrytning har redan överklagats till Högsta domstolen av Naturvårdsverket.