Hörsalen fylldes när Mats Linder, GA:s politiska chefredaktör, styrde debatten. Kjell-Arne Nilsson, biträdande kommunikationschef på SLU, Statens lantbruksuniversitet, betalade 1 776 kronor för sig och bilen till ön.

- Det svider, sa Kjell-Arne Nilsson och bad politikerna svara på hur de arbetar med färjepriserna, och hur de ska använda förra helgens stora manifestation.

Sedan följde 25 minuters intensiv debatt, där de politiska partierna ändå var överens. Kommunstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) erkände att han inte var speciellt uppåt efter veckan.

Artikelbild

| Sören Strand. Frågade om marinstugan. foto: henrik radhe

- Jag har träffat samtliga partier. Man förstår, men är inte beredda att göra något, sa Åke Svensson.

Att vårda kontakter, både politikers och allmänhetens, tyckte panelen är rätt väg att gå.

- Ni kanske har sommargrannar som är nyckelpersoner med inflytande, uppmanade Åke Svensson.

Sören Strand i publiken ville ha svar på om marinstugan på Söderväg får vara kvar. Den borde flyttas, enligt en enig panel.

Artikelbild

| Protest. Fältbiologerna, rödmålade i ansiktet, deltog i debatten och protesterade mot stenbrytningen i Ojnareskogen.

Sedan hettade debatten till. Miljööverdomstolens beslut om Ojnareskogen splittrade politikerpanelen. Lars Thomsson (C) var glad åt beslutet, eftersom experter nu kommit fram till att vattenfrågan och naturvärdena kan samexistera. Stefaan de Maecker (MP) var däremot ledsen och bedrövad.

- 35 procent av all världens alvarmark finns på Gotland. Jag är stolt över den, sa han och fick stöd av Fältbiologerna som målat sina ansikten röda i protest.

Artikelbild

| Kjell-Arne Nilsson. Frågade om dyra färjor.


Pjäsen-affären
Den hetaste frågan kom att handla om Pjäsen-affären, där regionen nyligen beslutat att ta över driften i egen regi.

- Vi vill använda oss av äldreboendet för att komplettera regionens övriga verksamhet, sa Åke Svensson och fick stöd av Brittis Benzler (V).

Artikelbild

| Panel. Politikerna i panelen ställdes mot väggen av publiken på GA:s debatt. FOTO: JOEL NILSSON

Gustaf Hoffstedt (M) pekade på den oro som beslutet orsakat både boende och deras anhöriga. Lars Thomsson (C) röt till och saknade konsekvensanalys.

Debatten finns att läsa i sin helhet på helagotland.se.