Gotland Fältbiologerna i Sverige tycker att Mark- och miljööverdomstolens klartecken till Nordkalks nya brott är "absurt". I ett pressmeddelande förklarar man hur viktigt täktområdet är som vattenreservoar för hela norra Gotland - "vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart".

- Vi är rent ut sagt förbannade. Det här är ett brott mot naturen. Sverige måste skärpa miljölagstiftningen, säger Salomon Abresparr som är ordförande för Fältbiologerna i Sverige. (GA)