När Nordkalk för sju år sedan presenterade sina planer för ett stort kalkbrott vid Ducker i Bunge, möttes de genast av starka protester och en stor oro för konsekvenserna för naturlivet och vattenförsörjningen på norra Gotland.

För två år sedan fick företaget besked om att täktprojektet var tillåtet. Men motståndarsidan har inte gett upp. De hoppades att Mark- och miljööverdomstolen skulle stoppa brottet när villkoren skulle fastställas i en dom.

Så blev det inte. I går fick Nordkalk AB ett 25-årigt tillstånd att bryta 2,5 miljoner ton kalksten per år ur Bungetäkten.

Artikelbild

- Med de villkor som sätts upp finner vi oss trygga med att ge det här tillståndet till brytning, förklarar rättens ordförande Per-Anders Broqvist.


Tårtkalas
- Det är en stor lättnad förstås. Vi har precis informerat personalen och ätit tårta. Nu är vi äntligen i mål och kan se framåt, säger Mikael Lindberg som är chef för Nordkalk i Lärbro.

Mark- och miljööverdomstolen kräver att Nordkalk ska ha bättre rening av det vatten som förs ut från täkten till tillrinningsområdet för vattentäkten Bäste träsk. Här ligger gränsvärdena på de nivåer som länsstyrelsen har föreslagit.

- Det är tuffa villkor men vi får inrätta oss i det, säger Mikael Lindberg.

Domen gäller med omedelbar verkan och Nordkalk kommer därför att börja röja på området redan på måndag. Mikael Lindberg räknar med att brytningen kommer att vara igång ungefär vid den här tiden nästa år.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen, men Mikael Lindberg tror att den kommer att stå sig.


Tårar
När domen meddelades i går förmiddag fanns några av företrädarna från motståndarsidan på Donners plats i Visby. Sofia Bothorp brast i tårar när hon fick veta vad domen innebär. I fem år har Sofia varit aktiv i föreningen Bevara Ojnareskogen och kämpat mot det stora kalkbrottet.

- Vi har en miljöbalk som inte är vatten värd. Kan vi inte skydda det här området, kommer vi inte att kunna skydda någon vattentäkt i Sverige, säger Sofia Bothorp och fortsätter:

- Om två intressen står emot varandra ska det intresse som är mest långsiktigt hållbart vinna. Här anser man att 25 års råvaruförsörjning är "långsiktighet".


"Mordkalk"
Sofia Bothorp vill inte se kampen som förlorad:

- Vi kommer att överklaga. Det finns fortfarande en möjlighet att Högsta domstolen prövar detta och för människor att engagera sig och ställa sig i vägen. När de börjar jobba på området tänker jag vara där.

Fältbiologerna, som engagerat sig i frågan, var också besvikna. När de fick kännedom om domen drog de igång en protestaktion. Ett 40-tal rödmålade demonstranter tågade genom Visby och skanderade "Nordkalk är mordkalk".