Kvarteret Bläckfisken 1 ligger väster om Lummelundsväg och rymmer i dag Visby Motorcentral.

Här vill fastighetsägaren Dennis Lundin bygga närmare hundra lägenheter, fördelade på flera huskroppar.

Byggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för kvarteret.

Artikelbild

Nämndens ordförande Bo Björkman (S) uppskattar byggplanerna:


Ypperligt för bostäder
- Platsen är alldeles ypperlig för bostäder. Kanske kan man också utnyttja det befintliga underjordiska garaget som Motorcentralen har, säger han.

Fastighetsägaren äger även en bilfirma på Skarphäll, och tanken är att flytta de båda bilfirmorna till annan plats, uppger Sven Hedlund, stadsarkitekt.

På fastigheten vid Lummelundsväg finns i dag bilförsäljning, verkstad, tvätthall, lackering och bensinstation. Föroreningar i marken bedöms av regionen som möjliga att sanera.

Ett eventuellt bygge beräknas ta mellan två och tre år.