Sedan 2009 finns ett upplag för lantbruksplast i Bro, ägt av Östra Gotlands schakt AB. Bland 715 ton plast finns bland annat 15 dunkar med rester av giftiga bekämpningsmedel.

Efter en anmälan från en granne tog miljö- och hälsoskyddskontoret prover på vattnet i stenbrottet intill upplaget. Proverna är nu klara och visar att gifthalten är fyra gånger större än det tillåtna gränsvärdet. Ett av gifterna är MCTA, ett ämne som Kemikalieinspektionen bedömer som hälsovådligt.

Det är än så länge bara ytvattnet som kontrollerats. Enligt miljöinspektör Urban Åslund kan det vara värre halter i det vatten som eventuellt läckt djupare ner.

- Det finns skäl att tro att det här vattnet sökt sig ner till grundvattnet, säger Urban Åslund.


Bör inte dricka vattnet
Han bedömer att det är stor risk att bekämpningsmedel kan ha läckt in i vattentäkterna i området.

Därför har Urban Åslund ringt runt bland grannarna som bor inom en kilometers radie, för att avråda dem från att dricka av vattnet.

- I väntan på fler prover bör man inte dricka av vattnet, säger han.

Grannarna är nu oroliga för vad de redan kan ha fått i sig.

- Ibland kan jag känna att jag inte är helt på topp i kroppen, och man vet ju inte om det kan bero på vattnet, säger Krister Dahlström som är en av dem som bor närmast plastupplaget.

- Vi har två barn på fyra och sju år, och särskilt för deras skull känns det här inte alls bra, säger han.

En annan granne som kan vara drabbad är Marika Karlsson.


Kan ha fått i sig gift
- Man har ju druckit vattnet rätt länge så man kanske redan har fått i sig något giftigt. Men det har inte smakat konstigt. Men visst kan man fundera på om det kan vara något farligt som visar sig senare, säger hon.

Är du orolig?

- Vi vet ju inte om det finns gift i vattnet eller inte. Men vi får ju börja köra vatten hem i dunkar nu, säger hon.

2009 beviljade miljö- och hälsoskyddskontoret en ansökan om insamling och mellanlagring av så kallad lantbruksplast på upplaget i Bro, det vill säga sträckfilm, storsäckar, folie, odlingsväv, nät och snören.

Däremot står det uttryckligen att inga dunkar eller hylsor får läggas där. Hur de hamnat där är fortfarande oklart.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör nu en åtalsanmälan mot upplaget.

- Först ska det redas ut vem som är ansvarig, och sedan påbörjar vi uppstädningen, säger Urban Åslund.