Riksdagen har beslutat att stridsvagnarna ska vara på plats senast den 31 december nästa år. Det handlar om 14 stycken stridsvagnar som ska magasineras, och de ska alltså inte ens användas till övningar.


Vill gå ett steg längre
Men att ställa stridsvagnarna oanvända i förråd har mött kritik. Riksdagsmannen Christer Engelhardt (S), har kritiserat beslutet att stridsvagnarna inte ska användas i övningar och nu får han medhåll av försvarsanalytikern Johan Tunberger, tidigare överingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Han vill gå ett steg längre och ser helst en rejäl upprustning av försvaret på Gotland.

- Man borde ha en mekaniserad bataljon och ett modernt luftvärn utöver de styrkor som redan finns och som ska placeras på Gotland, säger han.


Stöd åt hemvärnet
Johan Tunberger har ofta kritiserat försvaret när det gäller att få de olika förbanden att fungera tillsammans.

- Placerar man ut stridsvagnar så borde man också ha utbildade besättningar som kan mobiliseras på kort tid. Då kan man ge stöd åt de hemvärnsförband som finns på ön, för att fungera fullt ut krävs mer styrkor kring dem.

Försvarsanalytikern menar också att Gotlandsgruppen borde få mer kvalificerade uppgifter.

- Man kan ha förband som är lite farligare för fienden än vad man har i dag. Det borde vara möjligt, det finns en stark uppslutning kring försvaret på Gotland, säger Johan Tunberger.