Det byggs rejält åt försvaret på Tofta skjutfält. I höst ska en helt ny förläggning för 40 soldater stå klar.

-  Om alla planer håller så är vi klara till oktober. Ett tiotal personer arbetar här ute och byggnaden ska innehålla allt som behövs på en militärförläggning. Det blir bland annat tio sovsalar, lektionssalar, vapenvårdsrum och vapenkassuner i byggnaden, säger Peter Lennartsson, lagbas vid Nybergs entreprenad, med sex snickare på plats.


Klart 2013
I oktober ska bygget överlämnas, men det kommer att dröja innan försvaret börjar använda förläggningen.

Artikelbild

- Det blir först i augusti 2013. De som rycker in för att göra GMU (Grundläggande militärutbildning) i augusti i år kommer att få bo på Suderbys, säger Hans Håkansson.

De som har anmält sig för att göra GMU i år har nu börjat sin mönstring. Det är totalt 34 gotlänningar och 20 fastlänningar som ska få sin lämplighet som soldater testad.

- Vi vill förstås att så många gotlänningar som möjligt antas. Det är för att vi vill behålla dem inom hemvärnet. Av de ungdomar som sökt in är det mest killar, totalt har vi tio tjejer som ska mönstra, säger Gunnel Åkerbäck, rekryteringsansvarig vid Gotlandsgruppen.


Utlandsstyrkan
De första att använda den nya förläggningen på Tofta blir utlandsstyrkan som tränar inför insatser i Afghanistan. Den svenska styrkan har under flera års tid haft Tofta som bas för sina övningar eftersom den karga terrängen på skjutfältet påminner om vad som väntar soldaterna i Afghanistan.

Artikelbild

| Byggbas, Peter Lennartsson.

- Från och med nästa år minskar man styrkan, men man kommer att fortsätta öva på Tofta. I Afghanistan beskjuts styrkorna ofta i mörker, därför är de tvungna att öva nattetid, säger Hans Håkansson.


Ny skjutbana
Gotlandsgruppen kommer bara att använda den nya förläggningen för övningsverksamhet. Kontoren och förrådsbyggnaderna på Visborgsområdet ska man fortsätta att använda.

Artikelbild

| Förläggning. Här växer försvarets nya byggnad på Tofta skjutfält fram. Man räknar med att vara klar till oktober i år.

Det största frågetecknet kring försvarets verksamhet på Tofta är den skjutbana som planeras där. I dag använder man en skjutbana på Visborgsområdet där hyreskontraktet med regionen går ut den sista december i år.

- Vi förutsätter att det kan förlängas till dess att en skjutbana på Tofta står klar. Vi kan inte vara utan den, för då blir det fullständigt stopp i maskineriet, säger Hans Håkansson.

Fortifikationsverkets bygglovsansökan för en ny skjutbana på Tofta överklagades av regionen 2010. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen.