Hon kommer bland annat att informera sig om den gotländska arbetsmarknaden och prata med regionrådet Åke Svensson (S) om problemet att rekrytera arbetskraft inom vissa områden.
Ylva Johansson kommer dessutom att få information om Finsam projektet ”Unga kvinnor”. 

Under eftermiddagen deltar hon vid LO:s Arbetsmarknadsdagar och får information om Facket Gotland.

Ylva Johansson har tidigare både varit skolminister och sjukvårdsminister. Idag är hon vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.