Svensk Vindkraftförening har skickat ut ett nödrop. I ett öppet brev till regeringen begär man mer pengar till vindkraftutbyggnaden genom en höjning av kvotplikten (mängden elcertifikat som elleverantörerna tvingas köpa och vars kostnad läggs på elräkningen). Föreningen skriver att hela branschen blöder och att många vindkraftägare inte klarar sina kostnader på grund av dagens låga elpris och låga pris på elcertifikat.

Föreningen skriver att det brådskar om inte branschen ska gå ned för räkning, att bankerna inte beviljar lån med nuvarande kalkyler, att ägarna går på knä och att hela systemet är i gungning. I ett räkneexempel visas hur en investering förra året i ett nytt vindkraftverk för drygt 30 Mkr går med förlust på nära 2 Mkr per år med dagens ersättningsnivåer.

Brevet är anmärkningsvärt på flera sätt. Dels för att det så tydligt bekräftar vad många redan insett, nämligen att den snabba utbyggnaden av vindkraften medför ett överutbud av elcertifikat vilket pressar ner priset. Vindkraftens företrädare berättar ofta och gärna att utbyggnaden går snabbare än väntat - därför borde det inte överraska att värdet på elcertifikat sjunker. Dels för metoderna som man föreslår för att återställa lönsamheten.

Genom elcertifikatsystemet har staten angett vilken utbyggnadstakt vi ska ha i Sverige. Kvotplikten har fastställts år för år fram till 2035. Systemet justerades så sent som våren 2010.

Nu vill Svensk vindkraftförening ha nya justeringar. Tror föreningen att bankerna och investerarna lugnas av att vindkraftens ekonomiska villkor ändras vart tredje år? Det får snarare effekten att de blir ännu mer negativa till att investera. Med ett sådant förslag lägger branschen krokben för sig själv.

Vidare menar Svensk vindkraftförening att landets elkunder (den elintensiva industrin undantagen) ska stå för vindkraftägarnas felsatsningar. Vindkraften ska inte få lov att gå med förlust. Vilka andra branscher kan ställa sådana krav? Nödropet från Svensk vindkraftförening präglas därför av rent vinstintresse, mot bakgrund av att:

- Sverige går mot ett elöverskott 2020 på cirka 20 TWh, vindkraften behövs därför inte för vår elförsörjning utan är avsedd för export.

- Vid export är det köparlandet som får tillgodoräkna sig den förnybara energin, vindkraften hjälper därför inte Sverige att öka andelen förnybar energi

- Sveriges elproduktion är nästan helt fri från CO2-utsläpp, vindkraften ger därför ingen minskning av utsläppen

Läs brevet på Svensk vindkraftförenings hemsida.