Gotland får underkänt i en ny nationell undersökning som handlar om de ungas uteliv.

Gotland fick ett genomsnittligt betyg på 2,4 och placerar sig på en delad 15:e plats.

- Vi skulle kunna få ett bättre betyg. Det är otroligt viktigt för unga att ha något att göra och någonstans att vara på fritiden. Annars kan det leda till att droganvändningen ökar, säger Herman Langland, Distriktsordförande Ungdomens Nykterhetsförbund Gotland (UNF).

UNF, som har gjort undersökningen, baserar resultatet på frågor som bland annat handlar om mötesplatser och om möjligt inflytande i kommunfrågor.

Den fem bästa länen för unga att bo i är enligt undersökningen Gävleborg, Blekinge, Västra Götaland, Örebro och Norrbotten.