Nu drar sanering av Ljugarns elverk och området kring Fidesågen igång.

 

Båda områdena har konstaterats som kraftigt förorenade platser.

Ljugarns elverk är förorenat av bly efter den batteritillverkning som bedrevs under perioden 1924-1947. Det finns även olja i markerna efter tillverkningen. Vid Fidesågen har det konstaterats höga halter av arsenik och dioxin som hänger samman med den impregneringsverksamhet som pågick från 1960-1990.

Områdena kommer att saneras genom att man gräver bort den förorenade marken.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat att ge Region Gotland närmare sex miljoner kronor för efterbehandling av områdena.

- Det tar lång tid att åtgärda förorenade områden eftersom det ofta kan vara komplicerade föroreningar och ansvarsförhållanden som ska utredas. Det är enbart områden där ansvar saknas som kan få statliga bidrag till utredningar och åtgärder, säger Mattias Vejlens vid länsstyrelsen på Gotland.

Tekniska svarar för saneringen av den förorenade marken.