Gotland Gotland ska ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Under förra året var det fullt på de två boenden som redan startat - Haima I och Haima II som har plats för 18 pojkar i åldrar över 15 år.

Nu har socialförvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett tredje hem, och framöver kanske även ett fjärde för flickor.

Migrationsverket är i stort behov av platser för ensamkommande barn, och det har föreslagits att verket ska kunna göra placeringar utan kommunernas samtycke. (GA)