Visby Mark- och miljödomstolen har beslutat att Scooter-Service i Visby AB i konkurs får vite på 75 000 kronor, för att inte ha kommit in med provtagningsplan för förorenad mark i Roma.

Det var kemtvättsverksamheten som AB Gotlandstvätt bedrev som orsakat föroreningarna. 1995 ändrades namnet till Scooter-Service AB.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade i september 2010 att företaget skulle lämna in förslag till provtagningsplan och gör undersökningar enligt godtagen plan. Scooter-Service överklagade till länsstyrelsen som i februari 2011 avslog överklagandet. Bolaget har vid två tillfällen begärt och beviljats anstånd med provtagningsplanen, men ingen plan har kommit in till nämnden. (GA)