På föräldrarnas initiativ kom den "hoppoleken", som både fungerar som medicinskt hjälpmedel och pedagogiskt lekredskap, till gymnasiesärskolan vid Desideriagymnasiet på prov. Nu är det klart att skolan köper in den prisade uppfinningen av sjukgymnasten Ylva Dalén.

- Det är toppen att det blir så. Vi har sett hur mycket det har tillfört barnen, de behöver den både för välbefinnande och utveckling, säger Katarina Töllinen.

Hon är mamma till Andreas, 16 år, som är en av de 6 ungdomarna som går i gymnasiesärskolan Desideria. Hon är också en av initiativtagarna till att "hoppoleken" kom på prov till skolan.

Artikelbild

| Rörelse. Andreas Blomberg jobbar i hoppoleken. Pappa Sten Blomberg, assistenten Ulrika Rosén och mamma Katarina Töllinen är med.ArkivfOTO: ROLF JÖNSSON

Till en början fick föräldrarna beskedet att det inte fanns några pengar till hjälpmedlet. När GA var på besök hade de jobbat på egen hand för att få ihop bidrag från annat håll, ett arbete som krävde stora insatser men som gav för liten utdelning.


Investering
Särskolechef Håkan Edlund, som har ett sparbeting på 800 000 kronor, sa då till GA att han inte såg några möjligheter att ta investeringen på de närmare 190 000 kronorna exklusive moms, som "hoppoleken" kostar, inom skolans budget.

I  stället har han nu sökt pengar och fått pengar som finns avsatta för investeringar inom barn-och utbildningsförvaltningen.

- Det känns väldigt roligt att vi kunnat vaska fram pengar till det här. Jag har varit i kontakt med skoldirektören som var positivt inställd. Det är sällan man hittar något till de här eleverna, och när man väl gör det så vill man få köpa in det, säger Håkan Edlund.

Artikelbild

| Föräldrar. Sten Blomberg och Katarina Töllinen är nöjda.

Enligt honom fyller "hoppoleken" ett stort behov som ett medicinskt hjälpmedel. De funktionshindrade ungdomarna är i stort behov av att ändra läge på kroppen, men kan inte stå och gå själva. Tidigare har de bara haft den möjligheten genom att stå i ett fast "ståskal". I den nya maskinen kan de själva styra rörelser och vibrationer till musik, som de behöver för att må bra i kroppen.

- Det är sällan som man investerar i något för de här barnen. Det här är samtidigt en satsning man får se på sikt där fler unga får glädje av den. På tio års sikt är det här inte en stor kostnad jämfört med mycket annat. Nu är det som ska bli elevernas egen "hoppolek" beställd, och förhoppningsvis kommer det inte att bli någon väntetid innan den lånade utrustningen ersätts av den egna.

- När jag beställde den tog jag upp frågan sa jag att jag ville ha den så snart som möjligt. Troligen får de den nya när de hämtar hem demoexet, säger Håkan Edlund.