Svenska ESF-rådet har beviljat omkring sex miljoner kronor till ett projekt som kallas "Ungdomskraft". Pengarna kommer från Europeiska socialfonden och ska räcka i tre år.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som inte går i gymnasiet, som hoppat av utbildningen och är utan arbete. De ska få extra stöd och hjälp för att bryta passivitet och socialt utanförskap samt etablera sig i samhället.

Det rör sig om ungefär 70 ungdomar.

- Vi vill nå och kunna erbjuda minst 90 procent av de här ungdomarna insatser. Målsättning är också att minst 80 procent av dem ska komma vidare i livet, återuppta studierna eller få ett arbete alternativt fortsatt praktik, säger Jan Svensson, som är projektledare för Ungdomskraft.

Det är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som är huvudman. Med i projektet är Finsam Gotland och deras samarbetspartners. Målet med projektet är att det ska permanentas inom Region Gotland.

Europeiska socialfondens mål är att uppnå ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud.