Länsstyrelsen har nu beslutat att ge Region Gotland 970 000 kr för efterbehandling av det kraftigt förorenade området vid Ljugarns gamla elverk.

Det här blir det tredje av de allra mest förorenade områdena som det beslutats om i år. Fönstersnickeriet i Fårösund sanerades under november i år och för Fidesågen beräknas saneringen komma igång under början av 2012.

Ljugarns elverk ligger som nummer fem på länsstyrelsens prioriteringslista över förorenade områden på Gotland.

Platsen ska nu saneras genom bortgrävning av den förorenade jorden. Jorden transporteras sedan till deponi eller till en reningsanläggning.

Ljugarns elverk är det tredje området under 2011 som får bidrag till åtgärder. Tidigare i år har före detta fönstersnickeriet i Fårösund fått 1,8 miljoner kronor och Fidesågen 5,7 miljoner kronor i bidrag. Vid båda dessa platser har impregnering förekommit som gett upphov till höga halter med arsenik i marken. Det är enbart om det inte finns någon ansvarig som man kan få statliga bidrag till åtgärder.

- Fönstersnickeriet i Fårsösund sanerades under november i år. Vid Fidesågen räknar man med att saneringen kommer igång under början av 2012, säger Mattias Vejlens, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.