“ABC-bok på gutniska" (Gotlandica förlag) heter boken som har underrubriken “Gutnisk stavningarbók". Den är utgiven av ett språkprojekt vid Högbyskolan i Hemse.

I boken används inte begreppet gutamål utan man talar enbart om gutniska.

- Gutamål och gutniska är egentligen samma sak. Men man kan säga att gutniska är mera ålderdomligt om man ser till det etymologiska, förklarar Berra Alvengren som varit med i det projekt som ligger bakom den här boken.

Artikelbild

Projektet har pågått vid Högbyskolan i Hemse i flera år på initiativ av läraren Per Ehn. Han är också fil mag i historia och språk vid Uppsala universitet, och han står som redaktör för den här boken.

- Aldrig hade jag vågat hoppas på det osannolika gensvar vårt gutniska språkprojekt kom att få bland elever, lärare, skolledning, föräldrar och samhälle på södra Gotland, skriver han i bokens inledning.


“Dagens forngutniska"
Boken innehåller 27 korta texter skrivna av eleverna - och samma texter finns sedan inlästa av eleverna på en medföljande CD-skiva.

Inläsningen känner man igen som gutamål - men knappast den skrivna texten. Den innehåller ålderdomliga tecken och sägs vara en text på etymologisk basis (etymologi - vetenskapen om ords härledning).

Artikelbild

- Säg att forngutniskan har fått fortleva, då kanske den hade sett ut så här idag, förklarar Berra Alvengren.

Här intill kan du se ett utdrag ur boken, och det verkar ju inte precis lättläst. Men det finns översättningar i boken plus förklaringar, ljudlära och stavningshjälp. Och man kan ju lyssna på skivan samtidigt som man försöker läsa.

Artikelbild

Gutniska/gutamålet talas ju olika beroende på vilken del av Gotland man kommer från. Men skriftspråket skall gälla för alla, däremot kan uttalet variera.

Det behövs ett skriftspråk, hävdas det i boken. Utan skriftspråk dör språket så småningom ut.


I skolundervisningen
Boken, sägs det, skall kunna användas i skolundervisningen men också av fullständiga nybörjare som exempelvis fastlänningar.

Boken är rikt och roligt illustrerad av eleverna själva och Mart Marend vid Gotlandica förlag står för produktion och trevlig grafisk form.

Boken och projektet kommer att presenteras närmare på Almedalsbiblioteket på lördag då flera av de inblandade medverkar.

Sen återstår att se om verkligen det här “nyväckta gutniska skriftspråket" skall få något genomslag. Och hur kommer Gutamålsgillet att reagera?