-  Projektet riktar sig till unga kvinnor som inte kommit in på arbetsmarknaden. Det kan vara sociala svårigheter, sjukdomsdiagnoser av olika slag eller barnafödande som kommit i vägen, säger Ola Mårtensson, handledare i projektet som har 21 deltagare.

Kvinnorna, som är mellan 18 och 29 år, får hjälp i form av arbetsträning, praktik eller studier med handledning, plus en kvinnlig mentor. Projektet syftar alltså inte bara till att ge stöd i jobbet utan även privat.

Varje kvinna får en individuell handlingsplan och de deltagare som fullföljer den garanteras någon form av lönearbete i slutet. Det kan vara en vanlig anställning eller en anställning med lönebidrag.

-  Det här kommer att bära frukt, säger Ola Mårtensson.

De tio mentorer som finns till för de unga kvinnorna ställer upp ideellt och projektet är också beroende av den frivilliga kraften:

-  Det är en engagerade, välutbildade, duktiga kvinnor som ställer upp. Det gör det här unikt, säger Ola Mårtensson.