Medverkar gör bland andra psykiatrikern Åsa Kadowaki, som ingått i Socialstyrelsens konsultgrupp i arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna. Under eftermiddagen håller hon en längre föreläsning på samma tema.

Finsam står för finansiell samordning och handlar om kommuner, landsting/regioner, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingens samverkan i frågor om rehabilitering. (GT)