Under september månad betalades 4 271 000 kronor ut och den totala summan för året beräknas bli drygt 41 miljoner kronor, vilket är cirka 3,5 miljoner mer än i fjol.

Med den negativa utveckling som råder riskerar socialnämnden att gå in i nästa år med ett underskott på 14 miljoner kronor på den här posten i budgeten.

- Vi har rätt att ta vår buffert i anspråk för försörjningsstödet och det har vi varit tvungna att göra de här senaste åren då kostnaderna varit stora, säger socialchef Lena Lager.


Förändrade regelverk
Lars Åkerlund (V), vice ordförande i socialnämnden, säger att det främsta skälet till de ökade kostnaderna är förändrade regelverk i arbetslöshets- och sjukförsäkringarna.

- Pengamässigt är det alarmerande, säger han.

Han och övriga nämnden noterar dock med belåtenhet att i stort sett alla som får försörjningsstöd också har någon form av sysselsättning, via Arbetsförmedlingen, Finsam, socialtjänsten eller annan.

- Vi fokuserar på att rusta människor för att bli anställningsbara, säger Lena Lager.