- Det är en hel pedagogik!

Sven-Gunnar Furumark är noga med att påpeka att kursen i äventyrspedagogik inte handlar om att ge tips på aktiviteter.

Lärare och fritidspedagoger befinner sig i en skog utanför Stånga för att lära sig hur man undervisar på ett nytt och spännande sätt. Äventyrspedagogik innebär att lärandet vävs in i ett äventyr som ofta går ut på att genomföra ett uppdrag.

Artikelbild

| Populärt. Allt fler skolor använder sig av äventyrspedagogiken i sin undervisning. Lärarna och fritidspedagogerna i Stånga tror absolut att de kommer att få användning av det de lärt sig.

För att nå dit måste deltagarna lösa ett antal uppgifter som kräver kunskaper i allt från matematik till engelska. Sven-Gunnar Furumark från Luleå tekniska universitet är den som håller i kursen, han liknar det vid ett dataspel.

- Varje äventyr inleds med en berättelse. En terroristorganisation har uppfunnit en apparat som kan producera enorma mängder växthusgaser som de hotar att släppa ut. FN har gett klassen i uppdrag att stoppa organisationen. En av deluppgifterna kan till exempel vara att översätta ett mail från engelska.


Att lära sig ska vara kul
Några av de lärare och fritidspedagoger som deltar i dagens utbildning är Kicki Fredriksson från Norrbackaskolan, Ulrika Wesley från förskolan Linden, Sara Jaxelius från Garda skola samt Therese Johansson och Anne Wiman från förskolan Storken. De tycker att kursen har varit jättekul hittills och de längtar efter att få testa pedagogiken med sina elever. De tror alla att det är en bra idé att kombinera lärandet med att ha kul.

- Allt som är roligt väcker något i en. Man lär sig utan att man märker det, säger Anne Wiman som är förskolelärare.

Något annat de tycker är positivt är hur äventyret kan kombinera olika ämnen så att eleverna får en chans att förstå hur de hänger ihop logiskt. Men det de framförallt ser som styrkan med äventyrspedagogiken är att allting bygger på samarbete. Alla måste jobba ihop för att lösa uppgiften och även den blygaste får chansen att vara ledare och ta plats.

- Är du kompis med någon så är det mycket svårare att mobba den personen, säger Anne Wiman


Effektivt lärande
Idén bakom äventyrspedagogiken grundas i forskning som visar att människor lär sig bättre när de är känslomässigt engagerade.

Genom att kunskapen blir en del av något spännande tänker eleverna inte på att de lär sig. Sven-Gunnar Furumark berättar att äventyrspedagogiken därför är särskilt effektiv för elever som inte är mottagliga för konventionella inlärningsmetoder.

- Det som är bra med pedagogiken är att eleverna kommer ihåg det de lär sig bättre, den är mer effektiv. De får vistas ute i naturen och måste även samarbeta. Det är ett bra komplement till traditionella studier.