Språkröret är på ett tvådagarsbesök på Gotland. I går visades han runt på biogasanläggningen i Bro av lantbrukarna Magnus Ahlsten och Ilse Hallgren som är delägare i verket.

- Det är viktigt att vi i Sverige är tidiga med att utveckla den här tekniken så att vi inte blir omsprungna av andra länder, som det varit med vindkraften där vi nu får köpa utrustning från Tyskland och Danmark, säger Gustav Fridolin.

På plats i Hemse presenterar han i dag Miljöpartiets budgetförslag där bland annat stora satsningar på biogas ingår.

- Det finns delar av Sverige där man inte kan vara utan bilen. Då måste vi arbeta för alternativa bränslen som gör att man kan ta bilen även i morgon, säger Gustav Fridolin.

Vad använder du själv för drivmedel i bilen?

- Etanol, säger han och ser lite lätt skamsen ut.

- Jag skulle mycket hellre köra på biogas. Men det bygger på att det finns biogaspumpar att tillgå och det gör det tyvärr inte i Stockholm.


Två miljoner liter
Biogasen som ska produceras i Bro kommer till en början främst att användas av Arlas mejeri i Visby. En del ska gå till fordonsgas vid Biogas Gotlands tankställe i Visby.

- På Gotland gör vi av med 76 kubikmeter bensin och diesel per år. 30-40 procent av det kan vi ersätta med biogas, säger Magnus Ahlsten.

Om affärerna går bra planerar Brogas att öppna biogaspumpar i Hemse och Slite.

Råvarorna som ska strimlas i små bitar och omvandlas till biogas kommer framför allt att bestå av slakteriavfall och grönsaksavfall, och även gödsel kommer att användas.


Ekonomisk risk
Biogasanläggningen är färdig att användas. Däremot är inte markarbetena helt klara. En tredjedel av ledningarna återstår fortfarande att lägga ut.

Än så länge är det ett ekonomiskt risktagande att satsa på biogas. Finansieringen har varit den största utmaningen, berättar Ilse Hallgren.

- De gotländska bankerna har inte velat låna pengar till det här projektet, utan det är fastlandsbanker som satsat på det.

Hur lång tid tar det att få lönsamhet i verksamheten?

- Minst 10-15 år. Men vi vet fortfarande inte om det kommer att gå ihop, säger Magnus Ahlsten.


Subvention
- För att få lönsamhet behöver vi ha en statlig subvention på 20 öre per kilowattimme. Om inte det kommer till så blir det nog ingen mer utbyggnad av biogasen.

Ett förslag som Miljöpartiet står bakom. Det så kallade metanreduceringsstödet som subventionerar biogastillverkning, kunde ha införts redan i år.

- Det hade Eskil Erlandsson (jordbruksministern, red.anm) i princip lovat. Men det kom inte med i budgeten till slut, säger Gustav Fridolin.


Imponerad
Han är imponerad av de gotländska lantbrukarnas satsning.

- Man känner sig lätt uppäten i den politiska världen där det är många snygga ord. Det är skönt att komma ut och träffa folk som verkligen gör saker.