Arbetsplanen för hur saneringen ska gå till är klar. Arbetet utförs av Region Gotland och beräknas kosta 1,8 miljoner kronor. Jordytan ska schaktas bort, och det ska göras så att grannfastigheternas brunnar inte påverkas och så att bottenfauna och fisk i sundet inte tar skada.

Vid Stucks i Fårösund, strax söder om färjeläget, bedrevs det snickeriverksamhet från 1907 till 1990. Trä impregnerades med bland annat koppar, krom och arsenik. Provtagningar har visat att det finns höga halter av arsenik i jorden, men även zink, kadmium och bly.

Saneringen i Fårösund är det första projektet på Gotland där staten går in med ersättning, i avsaknad av fastighetsägare eller annan att rikta ansvaret till.

- Vi har medvind just nu. Vi räknar med att staten kommer att ge bidrag till saneringen av två platser till, säger miljöhandläggare Fredrik Gustafsson vid länsstyrelsen.

I Fårösund svarar staten dock inte för hela kostnaden. Länsstyrelsen beslutade 2009 att hälften av kostnaden, dock max 800 000 kronor, skulle betalas av nuvarande fastighetsägarna. De överklagade och miljödomstolen sänkte beloppet till 25 procent, max 400 000 kronor.

Naturvårdsverket har ännu inte anslagit pengar, men Fredrik Gustafsson räknar med att även marken vid Fidesågen och vid gamla elverket i Ljugarn saneras i år. Även vid sågen i Fide har träimpregnering förekommit, och vid det gamla elverket i Ljugarn finns det bly i marken.

När det gäller öns giftigaste plats, Södervägs brädgård i Vall, dröjer det ännu med saneringen. Men den provisoriska vattenledning som Region Gotland beslutade om i oktober förra året är nu klar att förse de tio hushåll kring brädgården som drabbats av dåligt grundvatten. Ingen av dem har dock ännu kopplat in sig på ledningen.