Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland ansöker hos Mark- och miljödomstolen om att Scooter-Service i Visby ska dömas till att betala ett vite på 75 000 kronor.

Företaget är ansvarigt för verksamheten som före detta Roma kemtvätt bedrivit på fastigheten Roma kloster 1:88. Där har man haft en kemtvätt och marken är förorenad av cancerframkallande tvättmedel. Scooter-Service har köpt företaget och regionen anser att nya ägaren är ansvarig för saneringen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att företaget ska ta fram en provtagningsplan och utföra undersökningen. Först har beslutet överklagats till länsstyrelsen som avslog detta. Efter det har företaget fått uppskov flera gånger för att de inte hunnit ta in anbud för provtagningsplanen. (GT)