Turerna har varit många, liksom väntan varit lång, för den kvartett av gotlänningar - Anna och Jörgen Samuelsson samt Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten - som länge kämpat för biogasanläggningen norr om Visby.

Ett par personer har överklagat planerna och fallet har nått ändå upp till högsta instans.


"Otroligt skönt"
Men med posten i torsdags kom glädjebeskedet: Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ger inte prövningstillstånd för överklagandena.

Artikelbild

| Magnus Ahlsten, en av eldsjälarna bakom Brogas AB, kliver in i rötkammaren, som rymmer 4 500 kubikmeter.

- Otroligt skönt! Det återstår visserligen några andra tillstånd som inte är formellt klara, men det här var den tyngsta biten, säger Ilse Hallgren.

En god tid innan miljööverdomstolen tog beslutet om att inte ge prövningstillstånd, hade dock Brogas AB fått ett igångsättningstillstånd för bygget av anläggningen.

I maj påbörjades arbetet med att hugga ner skog på mark som ägs av Brogas AB, och i juni drog mark- och anläggningsarbetet igång.


Rötkammare
I dagsläget finns en 22 meter hög rötkammare, hjärtat i anläggningen, på plats, liksom bland annat en gödselsilo och en silo som kan användas som "mellanlagring".

- Tekniken måste förstås tittas till dagligen, men det mesta sköts ändå med automatik, berättar Anders Dahl, konsult och ansvarig för en del av det tekniska vid bygget.

Anläggningen kommer att vara klar att tas i bruk i slutet av september, och till en början är det gödsel från paret Samuelssons grisuppfödning som omvandlas till gas.

Framöver kommer bland annat även majsensilage att användas.

Senare i vinter levereras den första gasen till utomstående kunder.


Mest gas till Arla
När hela anläggningen är igång, produceras över två miljoner kubikmeter gas årligen. Det mesta ska gå till Arla, som vill minska sitt oljeberoende. För detta ändamål byggs en 8,5 kilometer lång ledning från anläggningen i Bro till Arlafabriken i Visby. Övrig gas går till biogasmacken i Gutebacken.

Planer finns också på en liknande anläggning i Alva, men arbetet med den har gått på sparlåga i takt med att arbetet i Bro har intensifierats.

- Vi har inte lagt det åt sidan, men vi har inte heller lagt mycket krut på det på senare tid, konstaterar Ilse Hallgren.

- Men det behövs mer gas, så det är viktigt att vi kommer igång med den andra anläggningen också.